Raspored blagoslova obitelji

Utorak, 27. 12. 2016. (od 9 do 20)

 1. Prosenička i Maljevačka, Injatićka, Domagovička
 2. Tušilovačka, Priselačka
 3. Šižgorića, Švarčanska
 4. Milivoja Matošeca

Srijeda, 28. 12. 2016. (od 9 do 20)

 1. I. B. Mažuranić od 1-25
 2. I. B. Mažuranić od 20-46
 3. Drage Ivaniševića

Četvrtak, 29. 12. 2016. (od 9 do 20)

 1. Oranice do 130, Vrbovljanski put
 2. Medarska parni i Rašenički put
 3. Medarska neparni i zgrade (od 54a do 56c), Zagrebačka

Petak, 30. 12. 2016. (od 9 do 19)

 1. A. T. Mimare od 44-65
 2. Malešnica od 1 – 25
 3. Malešnica 27 – 37

Subota 31. 12. 2016. (od 9 do 20)

 1. Kožinčev put i odvojak, Potočnica, Jastrebarska i Volavjanska
 2. JankaMatka (1,3), i Donje Vrapče (kuće)
 3. Janka Matka (4-10) i Donje Vrapče (stanovi)

Nedjelja 01. 01. 2017. NEMA BLAGOSLOVA

 Ponedjeljak, 02. 1. 2017. (od 9 do 20)

 1. I. Poljski, Bebrinečki put, Tivatska, Ormoški put, Šmarjetski put i Logatečki put
 2. II. Poljski put, Vintgartski put, Cirkovci i Dravogradski put
 3. Peteranečki put, Stružečki put i Lepavinski put

Utorak, 03. 1. 2017. (od 9 do 20)

 1. A. T. Mimare od 30 – 43
 2. Šipkovica, Šiljačka i Roženička
 3. Vrapčanska putina, Brezdanička i Strigovačka

Srijeda 04. 1. 2017. (od 9 do 20)

 1. Dubravka Ivančana, Zvonimira Furtingera; VI Malešnica
 2. Obedska, Zubovačka, Studenačka, Košnička i Hladnička
 3. I. B. Mažuranić od 8 – 18

Četvrtak , 05. 1. 2017. (od 9 do 20)

 1. Čepinski put i odvojak, Čepelovački put i odvojak
 2. Kopačevski put i ogranak, Vladislavski put, Branjevinski i Kudeljarski put
 3. Roganka, Devetačka, Pribička i Primišljanska
 4. Imbrijevečkiv put, Hajdinečki put, Gorjakovski put, Begovačka i Turčenička

Petak, 06. 01. 2017. (od 09 do 20)

 1. Dolovska (kuće)
 2. Matije Divkovića od 4-30, Dolovska (zgrade)
 3. Bubnjaračka, Srnetički put, Vučenički   put, Štivički put
 4. I.B. Mažuranić br.: 2, 4, 6

Subota 07. 1. 2017. (od 9 do 20)

 1. I. Oranički odvojak, Lipički put, Vitoroški i Šumečanski put
 2. Mestinjski put, Majurečki put i M. Babića

 

 

Ostavite komentar