Vitraji u našoj župnoj crkvi

Dragi župljani,

Na sastanku Župnog ekonomskog vijeća održanog 4. ožujka 2015. godine odlučili smo pokrenuti projekt  postavljanja VITRAJA U ŽUPNOJ CRKVI.

Razmišljajući o temi koja bi bila prikladna za unutrašnjost naše crkve, suradnicima sam predložio temu  OTAJSTVA SVJETLA MOLITVE KRUNICE, koje je uveo sv. Ivan Pavao II.:

  1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
  2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
  3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao.
  4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
  5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

Projekt smo povjerili gospodinu Josipu Botteriju Diniju, akademskom slikaru. Pristiglo idejno rješenje jednoglasno smo prihvatili na sastanku Župnog ekonomskog vijeća održanog 4. studenoga 2016. godine.

Vitraji će, po riječima umjetnika, biti izvedeni prema priloženim nacrtima i pod njegovom paskom u klasičnoj tehnici raznobojnog stakla za vitraje, patiniranog i oslikanog odgovarajućim bojama za staklo, pečenog u keramičkoj peći na određenoj visokoj temperaturi, zatim povezanog olovnim profilima u cjelinu prema nacrtu u omjeru 1×1. Vitraji će, nakon što se završe sve tehničko izvedbene procedure, biti ugrađeni u izo staklu u postojeće okvire u crkvi.

Cijena vitraja (autorski rad i izvedba) iznosi 1000 EUR po 1m2 bez PDV-a. Kako ovaj projekt premašuje svotu do koje pojedini župnik može raditi bez odobrenja Ordinarija, bilo je potrebno isti upoznati s planom i projektima te zatražiti dozvolu za radove. Tako smo 16. studenoga 2016. godine Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu na uvid poslali preslike slika uz popratni dopis br. 186/2016. godine, kojim se moli dopuštenje za navedene radove. Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu, dopisom br. 2536/2016. od 28. studenoga 2016. godine, daje svoju suglasnost.

U našoj crkvi ima puno staklenih površina te će projekt biti podijeljen u tri, odnosno četiri faze. Prva faza obuhvaća postavljanje vitraja na donju (južnu) staklenu stijenu na glavnoj lađi; druga faza obuhvaća gornju (južnu) stijenu iznad kora, treća i četvrta faza staklena su polja na zapadnoj stijeni crkve iznad kora te staklena stijena na sjevernoj strani iznad kora.

Ovim letkom želimo sve vas, dragi župljani, upoznati s planovima koje imamo i zamoliti za pomoć u njihovu ostvarenju. Tko želi i ima mogućnosti dati svoj prilog, može to učiniti putem žiro računa kod Zagrebačke banke HR4523600001102114918 ili osobno u uredovno vrijeme u župnom uredu. Nadamo se da ćemo ovo hvalevrijedno djelo privesti kraju uz dobrovoljne priloge vas, vjernika, i drugih donatora.

Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja“ (2Kor 9,7).

Unaprijed zahvaljujem na daru i na molitvi. Ovaj projekt stavljamo pod moćni zagovor naše nebeske Majke Marije, čiju crkvu želimo dodatno uljepšati. Bog vas blagoslovio!Ostavite komentar