5. Ženidba

zenidbaIsus je tu ženidbu, tu božansku ustanovu, uzdigao na dostojanstvo sakramenta. Ženidba je sakrament u kojem Bog svojim vjernicima daje pravo i dužnost da budu roditelji te milost da mogu izvršiti svoje ženidbene dužnosti.

Kršćanski brak zapravo je „mala kućna Crkva“ koja sudjeluje u stvaranju kršćanske zajednice. Ženidba je objava Saveza između Krista i Crkve. Zajedništvo Krista i Crkve djeluje na zajedništvo muža i žene, koje se ispunjuje životom što naizmjenično između Krista i Crkve struji milošću i istinom koju je Krist darovao svojoj Zaručnici – Crkvi. Kršćanska je ženidba u svojoj biti „slika i udioništvo u savezu ljubavi između Krista i Crkve“.

Ženidbena privola, na koju se obvezuju ženik i nevjesta, bitni je činilac sakramenta ženidbe. To znaći da ovaj sakrament ne podjeljuje ni Crkva ni svećenik, nego da ga jedno drugom podjeljuju ženik i nevjesta kada izriču svoj pristanak u obliku koji priznaje Crkva.

Kršćanska je ženidba naravna ustanova i sakrament. Sakramentom ženidbe supružnici se obvezuju pred Bogo i pred kršćanskom zajednicom. Kao savez ljubavi i života mora biti obilježen vjerom Crkve koja će se očitovati u izvršenju bračnih obveza.

Kršćanska ženidba sklapa se u crkvi pred svjedocima i predstavnikom Crkve na obredu vjenčanja. Privola očituje one biblijske riječi da čovjek ne smije rastavljati ono što Bog združuje.

 

Vjenčanja obavljamo u župnoj crkvi uglavnom subotom, ali i u neko drugo vrijeme – prema dogovoru između mladenaca i župnika.

Kada se javiti ?

Mladenci, koji se namjeravaju vjenčati u našoj Župi, moraju se javiti u župni ured barem 2 mjeseca prije vjenčanja radi zaručničkih priprema.

Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su poći državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. Za područje naše Župe matičar se nalazi u Područnom uredu Susedgrad, Sigetje 2, soba br. 7.

Matičaru je potrebno ponijeti Vaše osobne karte ili putovnice. Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje:

  1. Oba zaručnika trebaju izvaditi KRSNI SLOBODNI LIST u župi svoga krštenja. Krsni slobodni list vrijedi 6 mjeseci.
  2. POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU. Za zaručničke tečajeve koji se u Zagrebačkoj nadbiskupiji održavaju nakon 1.siječnja 2015.godine potrebna je prijava preko mrežne stranice Ureda za pastoral obitelji – obitelj.zg-nadbiskupija.hr – uz odabir župe u kojoj zaručnici žele pohađati tečaj. Nakon što se popune raspoloživa mjesta za pojedini termin u određenoj župi, zaručnici koji se nisu na vrijeme prijavili u toj župi, morat će izabrati tečaj u drugoj župi ili drugi termin u istoj župi. Preporučujemo TEČAJ OBAVITI ŠTO RANIJE da se sve ne bi obavljalo u zadnji čas. Tečaj možete pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja.
  3. POTVRDA za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA.

Na temelju gore navedenih dokumenata, potrebno je napraviti ZAPIS u župi vjenčanja, uz osbno prisustvo OBA ZARUČNIKA, najmanje 30 dana prije vjenčanja.

*Napomena: Na vjenčanju nema kumova, nego su samo SVJEDOCI. Za svjedoka na vjenčanju Crkva traži jedino da bude punoljetan (18 godina). Tako kršćanskoj ženidbi može svjedočiti svaka punoljetna osoba.

Na dan vjenčanja

  1. Potrebno je čuvati se poganskih običaja. Crkva se uređuje i za vjenčanje i za dan Gospodnji – nedjelju. Molimo da se ništa ne baca u crkvu i izvan nje(latice, riža, konfete).
  2. Umjereno i dostojanstveno kićenje crkve.
  3. Sve ostale informacije u vezi s vjenčanjem – sviranje, pjevanje i ostalo – možete dobiti u župnom uredu.

Comments are closed.