Đakon

Matej Zakanj, rođen 4. rujna 1994. godine u Zagrebu od oca Željka i majke Zore. Nakon završene osnovne škole upisuje prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu (XV. gimnazija). Paralelno s osnovnom školom i gimnazijom pohađa glazbenu školu Franje Lučića u Velikoj Gorici. Nakon položene državne mature upisuje dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku preddiplomskog studija odlučuje se za svećenički poziv te upisuje filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te ulazi u svećeničku formaciju u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu. Diplomira 2021. godine te je 9. listopada iste godine zaređen za đakona po polaganju ruku zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića.

Comments are closed.