Krštenje

krstenjeIsus je rekao: “Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se”, tako je krštenje je prvi i temeljni sakrament Crkve, “vrata” u Kristovu zajednicu. Krštenje uključuje vjernike u Crkvu kao novi Božji narod koji je Mistično Tijelo Kristovo ispunjeno Duhom Svetim. Tako shvaćeno uključenje u Crkvu jest i prvi temeljni učinak krštenja, a istodobno i sredstvo postizanja punine krsne milosti.

Po sakramentu krštenja na otajstven način događa se da snagom Duha Svetoga primamo nov život “odozgor”: postajemo slični Isusu Kristu, Sinu Božjemu kao njegovi sinovi. Krštenjem se rađamo se na nov život s Bogom time nam se opraštaju nam se grijesi (“istočni” grijeh i svi grijesi što smo ih osobno počinili prije krštenja). Postajemo i članovi zajednice Božjega naroda – Crkve.
Krštenje daje neizbrisivi biljeg pred Bogom i zato se može primiti samo jednom u životu.

krstenje1Roditelji su prvi ovlašteni i prvi odgovorni za kršćanski rast djeteta. Krsno kumstvo je dodatna i posebna služba za krštenika. Krsni kum ili kuma postaju jamac ozbiljnosti i pozitivne nakane da će svoje kumče povezati sa životom, krsnim kumovima pripadaju važne zadaće. Krsni kumovi trajni su predstavnici opće Crkve i vidljivi predstavnici u kršćanskoj zajednici. Krsni obred ima duhovne vrijednosti kršćanskoga i obiteljskoga slavlja.

Roditelji i kumovi preuzimaju na sebe odgovornost da će dijete odgojiti u vjeri u kojoj se krsti. To se vidi i iz bogoslužja krštenja: na početku obreda roditelji i kumovi traže krštenje djeteta; zajedno čine djetetu znak križa na čelu; odriču se sotone i ispovijedaju vjeru u ime djeteta; majka ili kum/a, prinosi dijete krsnom zdencu; otac ili majka pali krsnu svijeću; na kraju obreda roditelji i kumovi primaju blagoslov.

Bitni čin krštenja jest trostruko pranje vodom – bilo uranjanjem bilo polijevanjem – uz pratnju riječi:

JA TE KRSTIM U IME OCA I SINA I DUHA SVETOGA.


Kada se prijavljuje krštenje i tko ga prijavljuje?

  1. Krštenje je potrebno prijaviti 3 tjedna prije željenog termina.
  2. Krštenje prijavljuje isključivo roditelj djeteta.

Koje dokumente predočiti kod prijave?

  1. Za dijete: FOTOKOPIJU IZVODA iz Matične knjige rođenih.
  2. Za kumu ili kuma: POTVRDU da može kumovati, tj. da ima sve sakramente – krštenje, prva pričest, sveta potvrda i ako je vjenčan/a da je crkveno vjenčan/a.

Na dan krštenja (na sam obred u crkvi) donijeti KRSNU SVIJEĆU i BIJELU HALJINICU

Krštenja su u našoj župi svake 2., 3. i 4. subote u mjesecu u 12 sati i 1.nedjelje u mjesecu u 12 sati (izuzev velikih svetkovina, blagdana ili važnih župnih događanja)

*Napomena: Ako se uz civilno ime djetetu želi dodijeliti i krsno ime – kod dogovora o krštenju treba to naglasiti. Tu mogućnost ne preporučamo zbog eventualnih kasnijih problema oko imena jer se i krsno ime upisuje u maticu krštenih i uvijek se piše kod izdavanja svakog dokumenta. Najbolje je da se spominje samo ime koje dijete ima zapisano u rodnom listu i izvodu iz matične knjige jer je to jedino valjano za civilno-pravno područje pa krsno ime može stvarati poteškoće.

Comments are closed.