Pastoral

U župi su ustrojena pastoralna i ekonomska vijeća. Pastoralno vijeće broji petnaest članova. Sastaju se četiri puta godišnje te zajedno s pastoralnim osobljem organiziraju vjerski i društveni život u zajednicama. Ekonomsko vijeće broji troje članova. Sastaju se sa župnikom po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Comments are closed.