Ženidba

zenidbaIsus je ženidbu, tu božansku ustanovu, uzdigao na dostojanstvo sakramenta. Ženidba je sakrament u kojem Bog svojim vjernicima daje pravo i dužnost da budu roditelji te milost da mogu izvršiti svoje ženidbene dužnosti.

Kršćanski brak zapravo je „mala kućna Crkva“ koja sudjeluje u stvaranju kršćanske zajednice. Ženidba je objava Saveza između Krista i Crkve. Zajedništvo Krista i Crkve djeluje na zajedništvo muža i žene, koje se ispunjuje životom što naizmjenično između Krista i Crkve struji milošću i istinom koju je Krist darovao svojoj Zaručnici – Crkvi. Kršćanska je ženidba u svojoj biti „slika i udioništvo u savezu ljubavi između Krista i Crkve“.

Ženidbena privola, na koju se obvezuju ženik i nevjesta, bitni je činilac sakramenta ženidbe. To znaći da ovaj sakrament ne podjeljuje ni Crkva ni svećenik, nego da ga jedno drugom podjeljuju ženik i nevjesta kada izriču svoj pristanak u obliku koji priznaje Crkva.

Kršćanska je ženidba naravna ustanova i sakrament. Sakramentom ženidbe supružnici se obvezuju pred Bogo i pred kršćanskom zajednicom. Kao savez ljubavi i života mora biti obilježen vjerom Crkve koja će se očitovati u izvršenju bračnih obveza.

Kršćanska ženidba sklapa se u crkvi pred svjedocima i predstavnikom Crkve na obredu vjenčanja. Privola očituje one biblijske riječi da čovjek ne smije rastavljati ono što Bog združuje.


Vjenčanja obavljamo u župnoj crkvi uglavnom subotom, ali i u neko drugo vrijeme – prema dogovoru između mladenaca i župnika.

Kada se javiti ?

Mladenci, koji se namjeravaju vjenčati u našoj Župi, moraju se javiti u župni ured barem 2 mjeseca prije vjenčanja radi zaručničkih priprema.

Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su poći državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. Za područje naše Župe matičar se nalazi u Područnom uredu Susedgrad, Sigetje 2, soba br. 7.

Matičaru je potrebno ponijeti Vaše osobne karte ili putovnice. Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje:

  1. Oba zaručnika trebaju izvaditi KRSNI SLOBODNI LIST u župi svoga krštenja. Krsni slobodni list vrijedi 6 mjeseci.
  2. POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU. Za zaručničke tečajeve koji se u Zagrebačkoj nadbiskupiji održavaju nakon 1.siječnja 2015.godine potrebna je prijava preko mrežne stranice Ureda za pastoral obitelji – obitelj.zg-nadbiskupija.hr – uz odabir župe u kojoj zaručnici žele pohađati tečaj. Nakon što se popune raspoloživa mjesta za pojedini termin u određenoj župi, zaručnici koji se nisu na vrijeme prijavili u toj župi, morat će izabrati tečaj u drugoj župi ili drugi termin u istoj župi. Preporučujemo TEČAJ OBAVITI ŠTO RANIJE da se sve ne bi obavljalo u zadnji čas. Tečaj možete pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja.
  3. POTVRDA za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA.

Na temelju gore navedenih dokumenata, potrebno je napraviti ZAPIS u župi vjenčanja, uz osobno prisustvo OBA ZARUČNIKA, najmanje 30 dana prije vjenčanja.

*Napomena: Na vjenčanju nema kumova, nego su samo SVJEDOCI. Za svjedoka na vjenčanju Crkva traži jedino da bude punoljetan (18 godina). Tako kršćanskoj ženidbi može svjedočiti svaka punoljetna osoba.

Na dan vjenčanja:

  1. Potrebno je čuvati se poganskih običaja. Crkva se uređuje i za vjenčanje i za dan Gospodnji – nedjelju. Molimo da se ništa ne baca u crkvu i izvan nje (latice, riža, konfete).
  2. Umjereno i dostojanstveno kićenje crkve.
  3. Sve ostale informacije u vezi s vjenčanjem – sviranje, pjevanje i ostalo – možete dobiti u župnom uredu.

Comments are closed.